PRAKTIJK BRESSER DEKKER

CONCREET. VANUIT JE HART

Individuele therapie

 

Ieder mens raakt in zijn of haar leven wel eens uit balans. Als die disbalans langere tijd aanhoudt, kan dit tot verschillende klachten leiden. Bijvoorbeeld slapeloosheid, onzekerheid, angsten, onrust, problemen op het werk, problemen in relaties, spierspanningen in bijv. nek of schouders, gevoelens van malaise, piekeren, enz.

Het overgrote deel van onze gedragingen wordt onbewust aangestuurd. In geval van onvrede van welke aard dan ook, is het belangrijk zicht te krijgen op je onbewuste drijfveren en patronen. Juist daarom werken wij holistisch, met lichaam en geest als één geheel.

 

Dit betekent dat je naast gesprekken ook uitgenodigd wordt de signalen van je lichaam te herkennen. Bijvoorbeeld door te werken met je ademhaling en stem, en ook met mindfulness- en bewustwordings oefeningen. Allemaal erop gericht om je bewuste verbinding met je lijf te vergroten, waardoor je in balans komt met jezelf. Het zelfhelende mechanisme van je lijf wordt weer geactiveerd.

 

Ons lichaam draagt onze geschiedenis in zich, een wijsheid waar we ons vaak niet bewust van zijn. Daar weer contact mee maken leidt de weg naar ons authentieke zelf. Het geeft antwoorden op vragen waar we niet uit lijken te komen. Helemaal jezelf kunnen en mogen zijn: spontaan, creatief, vol liefde en levensenergie: Vrij jezelf zijn met alles wat er is!

Wees niet bang

Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen,

vastberaden, doelgericht, of aarzelend op de tast.

Houd je aan regels, volg je eigen zinnen,

laat die hand maar los, of pak er juist één vast.

 

Wees niet bang voor al te grote dromen,

ga als je het zeker weet, en als je aarzelt, wacht.

Hoe ijdel zijn de dingen, die je je hebt voorgenomen,

Het mooiste overkomt je het minste is bedacht.

 

Wees niet bang voor wat ze van je vinden,

wat weet je van een ander als je jezelf niet kent.

Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden,

het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went.

 

Wees niet bang, je bent een van velen,

tegelijk is er maar één als jij, 

dat betekent dat je vaak zult moeten delen

en soms zal moeten zeggen: Laat me vrij!

- Freek de Jonge  

Rob Bresser

tel.: +31(0)6 53 42 06 48

email: rob1bresser@gmail.com

  • LinkedIn

Linda Bresser-Dekker

tel.: +31(0)6 41 51 22 30

email: bresserlinda@gmail.com

  • LinkedIn

IBAN NL56TRIO0379632586

KvK 73547735

BTW nr 120387311B01

© 2019 Praktijk Bresser Dekker